Titul, jméno a přijmení *
Datum narození *
Identifikace povinného subjektu *
Vztah k povinnému subjektu *
Čeho se oznámení týká
Popis oznámení *
Náležitosti nahlášení **
Jsem občanem ČR
Chci být nadále kontaktován při řešení nahlášení oznámení.
Váš telefon
Váš email
Váš telefon
Váš email (Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

* povinné pole

** v případě podání oznámení bez zaškrtnutí výše uvedeného pole a následného uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

Dokumenty, které by mohly pomoci posoudit nahlášení oznámení.
Přetáhněte soubory sem Procházet soubory

Vaše oznámení bude zpracováno dle Zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů v rámci VOS, který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení.