Jméno a příjmení zájemce o kurz: *
Adresa zájemce o online kurz: *
E-mail: *
Jméno dítěte: *
Věk dítěte: *
Proč jste se přihlásili na tento kurz? *
Jste rodič nebo odborník?*
Rodič
Odborník
V jakém oboru?
Má Vaše dítě dechové nebo jiné obtíže?*
Ano
Ne
Pokud ano, jaké?
Registruji se na:
Online kurz Nácvik funkčního dýchání u dětí

Potvrzení

Přestože jsou dechová cvičení bezpečná pro většinu z nás, je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve všech případech. Pokud si nejste jistí, že je tento online vhodný pro vaše dítě, prosím raději nás kontaktujte předem.

 

Vaše dítě nesmí absolvovat online dechová cvičení v těchto případech: rakovina, Diabetes 1 typu, Epilepsie a jiná neurologická onemocnění, onemocnění srdce během posledních 6 měsíců, onemocnění ledvin.

Potvrzuji, že *

nemám já (zájemce o kurz), ani mé dítě toto onemocnění: rakovinu, Diabetes 1.typu, Epilepsii nebo jiné neurologické onemocnění, srdeční onemocnění během posledních 6 měsíců, onemocnění ledvin.

GDPR *
Právní prohlášení *
Autorské právo *

 Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že obsah kurzu je chráněn autorským právem a není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele Tvořivá logopedie z. s. dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

Souhlas s pořízením záznamu *

Souhlasím s pořízením a použitím záznamu kurzu

Dle ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 souhlasím s tím, aby společnost Tvořivá logopedie z. s., Jivina 40, 463 44 Vlastibořice, IČO 06563953 (dále jen Pořizovatel) pořídila v průběhu kurzu Nácvik funkčního dýchání u dětí fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „Záznam“) mé osoby a mého dítěte.

Souhlasím s tím, že Záznam může být změněn, použit jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část.

Souhlasím s tím, aby Pořizovatel tyto materiály zpracovával za účelem archivace a Záznam byl k dispozici všem účastníkům kurzu Nácvik funkčního dýchání u dětí po dobu 2 (dvou) let.

Prohlašuji, že si jsem vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na adresu prokesova@tvorivalogopedie.cz, případně zprávou doručenou na další kontaktní místa Pořiz,ovatele. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Celkem
0